Monday, August 29, 2016

Câu chuyện thời sự NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ VỀ THẾ VẬN HỘI RIO

From: bac775
Sent: Sunday, August 28, 2016 11:50 PM
To: bac775
Subject: NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ VỀ THẾ VẬN HỘI RIO


Gui quy vi va cac ban mot bai viet doc choi vao cuoi tuan. (xem file attached de nhin thay cac hinh).
Tuan

Câu chuyn thi s

NHNG HÌNH NH ĐÁNG NH V TH VN HI RIO

Thế Vn Hi mùa Hè ti Rio de Janeiro ca Ba Tây (Brazil) đã va kết thúc sau 17 ngày tranh tài cùng vi hai bui l khai mc và bế mc hết sc tt đp và hào hng. Trước khi mi người ch đi nhng màn tranh tài sôi ni và bt ng nht có th din ra vào kỳ Thế Vn Hi sp ti trong 4 năm na (2020) ti th đô Đông Kinh (Tokyo) ca Nht Bn, chúng ta th nhìn li mt s nhng din biến và hình nh đáng nh nht ca kỳ tranh tài th thao này. Đúng ra thì trước đó 2 năm cũng s có mt kỳ tranh tài quy mô khác, đó là Thế Vn Hi mùa Đông s din ra ti thành ph Pyeonchang ca Nam Hàn vào năm 2018.
Nếu đi ngược dòng lch s, chúng ta s thy là Thế Vn Hi bt ngun t gn 3000 năm trước, tc là vào năm 776 trước Tây lch, ti c đa ca v thn Zeus thành ph Olympia ca Hy Lp, t đó mi dn đến t ng Olympics đ nói đến mt đi hi th thao quy mô nht trên hoàn vũ, được t chc mi 4 năm mt ln. Truyn thng ca đi hi th thao này din ra liên tc trong sut gn 1200 năm và chm dt vào năm 393 sau Tây lch.
Mãi đến năm 1894 thì nh công ca Bá tước Pierre de Coubertin ca Pháp thì Thế Vn Hi này mi được khai sinh tr li qua vic thành lp mt U Hi Thế Vn Quc Tế (International Olympic Committee, IOC) đ đng ra t chc cũng theo chu kỳ 4 năm mt ln nhưng được thc hin ti nhiu thành ph khác nhau trên khp thế gii. Kỳ Thế Vn Hi theo th thc tân thi (Modern Olympics) ln đu tiên được t chc ti thành ph Athens ca Hy Lp vào năm 1896 và t đó đến nay đã din ra ti hàng chc thành ph ln trên khp năm châu.
Vi khu hiu tiêu biu là “Citius, Altius, Fortius” (tm dch là Nhanh Hơn, Cao Hơn, Kho Hơn), đây là mt đi hi tranh tài th thao to ln và hào hng nht nhm đ cao tinh thn tranh đua mt cách cao đp, mã thượng và ngay thng, đng thi cũng là dp đ trao đi văn hoá cũng như kết cht tình thân gia mi sc dân trên thế gii. S tiến trin ca Thế Vn Hi tri qua hai thế k 20 và 21 đã dn đến nhiu thay đi quan trng, trong đó đáng k nht là vic thành lp Thế Vn Hi mùa Đông đ t chc các trn tranh tài th thao trên băng tuyết, Thế Vn Hi Paralympics cho nhng lc sĩ b khuyết tt, và Thế Vn Hi Thiếu Niên giành cho các lc sĩ tr tui.
Tri qua bao năm dài, Thế Vn Hi cũng chu chung s phn thăng trm trong lch s khi nó b đình ch bi nhng cuc đi chiến thế gii vào các năm 1916, 1940 và 1944. Đến thi kỳ Chiến Tranh Lnh gia hai cường quc Hoa Kỳ và Liên Sô, nó cũng b nh hưởng bi quyết đnh ty chay bi mt s ln các quc gia, như vào năm 1980 khi Hoa Kỳ dn đu mt s nước t do đ phn đi vic Liên Sô xâm chiếm A Phú Hãn (Afghanistan), và dn đến vic Liên Sô và nhiu nước đàn em cũng tr đũa bng cách ty chay Thế Vn Hi năm 1984 ti Los Angeles.
S ln mnh ca Thế Vn Hi, đc bit là s phát trin ca các h thng truyn thông rng ln đ truyn ti trc tiếp nhng hình nh tranh tài th thao sôi đng và đy hào hng trên khp hoàn vũ, đã dn đến vic thương mi hoá mt cách rm r vi s bo tr tài chính to ln ca các đi công ty khiến cho t chc IOC có được mt ngân sách khng l đ có th thc hin được mt đi hi th thao hết sc quy mô và hoành tráng. Thông thường, mi kỳ Thế Vn Hi quy t khong hơn 10,000 lc sĩ t khp nơi v tham d đ tranh tài cao thp trong hơn 30 b môn th thao vi khong gn 400 tiết mc vi nhng người v đu được trao huy chương vàng (hng nht), bc (nhì) và đng (ba).

Thế Vn Hi đã phát trin quá rng ln đ ri ngày nay gn như tt c các quc gia trên thế gii đu gi phái đoàn lc sĩ đến tham d, k c nhng tiu quc nh bé mi được thành lp. S ln mnh này cũng dn đến nhiu th thách cho ban t chc là U Hi Thế Vn IOC cùng quc gia đng ra t chc, cũng như lôi kéo theo nhiu vn đ tranh cãi tai tiếng như vic ty chay (đã k trên), vn đ tr lc phi pháp (doping) mà th phm thường là các nước dưới bc màn che ca các nhà cm quyn đc tài cng sn như Đông Âu, Liên Sô và Trung Cng, vn đ hi l và tham nhũng ca các viên chc trong vic ban b quyết đnh t chc cho mt thành ph nào đó, và cũng có lúc b lôi kéo vào mt v tn công ca bn khng b (như đã xy ra vào năm 1972 ti thành ph Munich bi t chc PLO đòi tranh đu cho người dân Palestine).

C mi kỳ đi hi th thao to ln như vy din ra, vi s tr giúp ca các h thng truyn hình và báo gii tường thut mt cách trc tiếp và chi tiết v nhng din biến đang xy ra trên thao trường hoc các nơi tranh tài, hàng t người trên thế gii có th được dp chng kiến nhng lc sĩ gn như trước đó không ai biết tiếng có th bng chc tr thành nhng tên tui ni bt nht trên trường quc tế hoc ti quc gia riêng ca mình khi h giành được nhng chiến thng vinh quang và rc r nht.

Phi công nhn rng nh k thut thông tin thông tin mau l ca các cơ quan truyn thông, đc bit là các trn tranh tài được trc tiếp truyn hình khp nơi mà Thế Vn Hi đã tr thành mt biến c thi s được nhiu người theo dõi nht. Các trn tranh tài th thao, cũng như các cơn tai biến to ln như sóng thn, đng đt, hoc là nhng biến c thi s như đo chính, bu c tng thng v.v. t hơn c trăm năm trước đu được tường thut khá đy đ bi các t báo đu tiên được có mt vào lúc đó. Nhưng phi ch đến s ra đi ca các đài phát thanh, và sau đó là các đài truyn hình đ trình chiếu trc tiếp các din biến này thì tm quan trng ca nó mi được nâng cao và to s chú ý to ln và quan trng như ngày nay.

Thế Vn Hi cũng là cơ hi tt nht đ cho thành ph ch nhà và quc gia t chc được dp biu dương hình nh tt đp và tích cc nht ca mình cho c thế gii được biết đến. Chng hn như vào năm 1964, Thế Vn Hi t chc ti th đô Đông Kinh (Tokyo) là dp đ cho nước Nht chng t s vươn mình ln mnh ca mình đ góp mt vi cng đng thế gii sau khi đã b tiêu dit và thm bi trong kỳ Đ Nh Thế Chiến.

Thế Vn Hi ti th đô Hán Thành (Seoul) vào năm 1988 cũng là dp đ cho Nam Hàn chng t mình là mt con rng Á Châu th hai ln mnh khác sau Nht Bn đ cùng góp mt vi các cường quc khác trên trường quc tế. Đúng 20 năm sau đó, đến phiên Trung Cng cũng được dp ra mt vi thế gii sau hơn 100 năm b khut chìm sau biến c Chiến Tranh Nha Phiến khiến Trung Hoa b đô h bi các cường quc Âu M, đó là khi th đô Bc Kinh (Beijing) đng ra t chc Thế Vn Hi vi l khai mc được c hành vào đúng 8 gi 8 phút 8 giây ngày 8 tháng 8 năm 2008, mt chi tiết tiêu biu nói lên tinh thn mê tín d đoan ca dân Tu chính gc!  

Thế Vn Hi kỳ này ti thành ph Rio de Janeiro cũng là ln đu tiên mt quc gia ti vùng Nam M (nhưng nói tiếng B-đào-nha) được trao quyn t chc sau hơn 100 năm luân lưu din ra ti nhiu quc gia khác. Và quc gia ch nhà cũng được dp chng t kh năng ca mình đ phô trương nhng hình nh tích cc và tt đp nht cho dù đang tri qua nhng khó khăn to ln trên chính trường (khi đương kim tng thng là bà Dilma Rousseff phi tm thi t chc khi b điu tra), cũng như tr nãi trong công vic xây dng nhng h tng cơ s cn thiết cho vic t chc.

Có th nói là t trước ti nay chưa có thành ph ch nhà nào như Rio de Janeiro đã gp nhiu tai tiếng và nhng li nghi ngi nhiu nht t khp nơi đã lên tiếng báo đng hoc ch trích t nhiu ngày tháng trước khi din ra đi hi. Thế nhưng cui cùng thì mi s đã din ra tt đp ngoài s mong đi ca mi người, đã không có mt lc sĩ hay khán gi nào đã b lây nhim bi dch bnh Zika (như nhiu lc sĩ đã lo s và quyết đnh ty chay), không có nhng cnh kt xe đng như nhiu người lo s, không có nhng v tn công khng b (trong bi cnh bn khng b ISIS đã thc hin nhng v tn công mi nht ti nhiu nơi Âu Châu).

Điu tr trêu là mt v tai tiếng v tình trng mt an ninh (khi mt lc sĩ bơi li ni tiếng ca M là anh Ryan Locte và mt vài đng đi đã báo cáo rng vic h đã b k cướp dùng súng uy hiếp) cui cùng li không nh hưởng đến uy tín ca ban t chc cũng như chính quyn đa phương, bi l đơn gin là điu đó không hoàn toàn xy ra mà là do chính các lc sĩ ca M đã hành x sai trái khi đi tiu by sau khi đi chơi say xn, đ ri b nhân viên an ninh cnh cáo, nhưng sau đó h đã phn ng mt cách thiếu khôn ngoan và báo cáo láo!  
NHNG THÀNH QU TT ĐP
Nếu nói mt cách ngn gn, có th nói là quc gia ch nhà ln này cũng đã thành công rt ln và người dân Ba Tây cũng rt vui mng, nht là khi đi túc cu ca Ba Tây đã thành công giành được huy chương vàng ln này. Dù Ba Tây được xem như là mt cường quc v môn túc cu (bóng tròn, đá banh hoc bóng đá như cách gi trong nước sau này) và đã đot cúp Vô Đch Thế Gii đến 5 ln nhưng h chưa bao gi thành công các trn tranh tài ca Thế Vn Hi. Và phi đi đến năm nay thì đi banh nam ca Ba Tây mi đt được chiến thng quang vinh và to ln này. Đây qu tình là mt thng li đem li nim vui to ln cho gn 200 triu người dân ti Ba Tây, nht là sau khi h đã thm bi trong Gii Vô Đch Thế Gii cách đây 2 năm cũng ti chính quc gia ca h.

Mt quc gia cũng thành công rt to ln ln này là phái đoàn ca Hoa Kỳ, thng ln khi v đu và b xa các nước còn li. Hoa Kỳ đã giành được tng cng 121 huy chương trong đó cũng dn đu luôn v s 46 huy chương vàng. Quc gia v nhì hơi bt ng là Vương Quc Anh giành được 27 huy chương vàng, trên Trung Cng đt được 26 huy chương vàng dù rng nước Tu giành được tng cng 70 huy chương đ loi, trên nước Anh ch có 67 huy chương. V hng tư là Nga sô, giành được 19 huy chương vàng và hng 5 là nước Đc, t trước ti nay vn thường được xem là mt cường quc th thao.

Chúng ta nh li là t trước ti nay, c 2 nước Nga và M đu luôn thay nhau thng lĩnh làng th thao thế gii trong các trn tranh tài TVH. Sau khi Liên Sô b tan rã, h không còn nm gi v thế hàng đu như trước đây, và Trung Cng bt đu ngoi lên dù rng Trung Cng ch mi thc s giành được huy chương vàng ti Thế Vn Hi Los Angeles vào năm 1984, và ch mi ni tiếng gn đây. 

Nhưng đến khi TVH được t chc ti Bc Kinh vào năm 2008 thì Trung Cng mi thc s vươn mình ln mnh hơn nhiu. Mc dù vào lúc đó, Hoa Kỳ giành được tng cng 110 huy chương, tc là cao hơn 100 huy chương mà Trung Cng giành được, nhưng nhà nước và gii truyn thông Tu ch luôn chú ý ti chi tiết là trong s các huy chương này, nước Tu giành được 51 huy chương vàng so vi nước M ch có 36 huy chương vàng, và do đó h thường nói rng Trung Cng là nước v đu trong kỳ TVH ti Bc Kinh (trong khi thc tế thì không hoàn toàn đúng hn như vy). Chi tiết này cho thy là nhà cm quyn Bc Kinh cũng như dân Tu thường hay có mc cm mt cách nh nhen đ tìm cách khai thác các vn đ theo chiu hướng có li cho h.

NHNG TÀI NĂNG XUT CHÚNG
Khi nhìn li nhng din biến sôi ni và hào hng din ra mt cách t trong sut hơn 17 ngày qua, có l phn đông mi người thường gi li nhng hình nh đáng nh nht, đin hình là tài chy đua thn tc ca Usain Bolt ca Jamaica khi chng t kh năng vượt tri ca anh môn chy tc lc 100 thước, và 200 thước, cũng như chy tiếp sc 4 ln 100 thước cùng vi các đng đi khác. Usain Bolt tr thành lc sĩ đin kinh ln đu tiên giành được c 3 huy chương vàng 3 b môn này trong 3 kỳ Thế Vn Hi liên tiếp t 2008 đến 2012 và 2016.
http://puu.sh/qSdng/c95a474186.jpg

N cười ca Usain Bolt khi chy v đến đích cũng đ chng t tài năng không đi th ca anh
Khán gi cũng được dp chng kiến tài năng vượt tri ca Simone Biles môn th dc (gymnastics) khi cô giành được 4 huy chương vàng cùng mt lúc (được xem như là mt k lc vì chưa có người nào giành được thành tích này, k c nhng tên tui ni bt nht như Mary Lou Retton ca Hoa Kỳ vào năm 1984 hoc Nadia Comaneci ca L Ma Ni vào năm 1976), cùng vi tài năng siêu vic ca cô bé Katie Ledecky khi b xa các đi th khác trên h bơi trong các môn bơi trường lc 200 thước, 400 thước và 800 thước và t phá nhng k lc thế gii ca chính cô đã to được trước đó.
http://puu.sh/qSdoS/61076019d0.jpg

Simone Biles (hàng đu góc trái) cùng vi các kiu n ca Hoa K giành Huy chương Vàng môn th dc
Dĩ nhiên, khán gi ca b môn bơi li cũng không th nào quên nhng hình nh sáng chói ca “kình ngư” Michael Phelps, trước đó đã được xem như là lc sĩ bơi li tài ba nht trong lch s bơi li, và có th được đánh giá như là lc sĩ ni tiếng và tài ba nht trong lch s ca Thế Vn Hi. Tht vy, bt đu tham d Thế Vn Hi ti Sydney vào năm 2000 khi mi có 15 tui, Michael Phelps đã chng t tài năng xut sc ca mình ti Thế Vn Hi Athens vào năm 2004 trước nhng đi th tài ba khác ca Úc Đi Li như Ian Thorpe; đ ri đến kỳ Thế Vn Hi Bc Kinh năm 2008 thì tài năng ca Phelps mi to sáng kinh hn khi phá k lc là người đt được 8 huy chương vàng. Đến kỳ Thế Vn Hi năm 2012 ti Luân Đôn, cui thi kỳ vàng son ca s nghip bơi li ca mình, Michael Phelps tiếp tc khng chế trên h bơi đ giành thêm nhiu huy chương vàng tiếp theo. Sau đó, Michael Phelps b mang tai tiếng trong mt v lái xe say xn và phê thuc phin, được xem như là nhng du hiu tiêu biu ca mt k đang tha hưởng nhng thú vui xác tht mt cách thiếu khôn ngoan.

y vy mà Michael Phelps tiếp tc tp luyn tr li thay vì ngh hưu như đa s các lc sĩ khác khi đã qua giai đon hoàng kim ca mình đ tr li h bơi, và ln này cái tui tưởng chng như đã v chiu đi vi nhng lc sĩ th thao mc cao nht, Michael Phelps tiếp tc đè bp hu hết các đi th đáng ngi khác đ giành thêm 5 huy chương vàng và 1 huy chương vàng. Vi tng cng 28 huy chương trong đó có 23 huy chương vàng, 3 huy chương bc và 2 huy chương đng, có th nói là s khó có mt lc sĩ nào khác trong tương lai đt được thành tích tương đương như vy, dù rng chúng ta thường nghe câu nói quen thuc là k lc được lp ra là đ ch ngày s b vượt phá bi mt người khác. 

Mt chi tiết đáng nói là hình nh Michael Phelps vi b mt cau có khi chăm chú trên h bơi trước gi thi tài môn bơi bướm 200 thước đ by t s bc tc trước mt trò h phá ri ca đi th Chad le Clos ca Nam Phi (khi anh này chưa phc tài ca Phelps) được nhiu khán gi ái m phát tán rng rãi nht, và chng t tinh thn yêu chung th thao tuyt vi ca người lc sĩ tài ba này, dù đang trên đnh cao vinh quang chói li nht, nhưng lúc nào cũng không t ra ngo mn, và sn sàng dn mi n lc đ chú ý vào mc đích kế tiếp là giành ly chiến thng sau cùng. Dĩ nhiên, sau đó Michael Phelps đã v đu b môn này đ chng t tài năng vượt tri ca mình không có đi th ngang tm.

 http://puu.sh/qSdq6/401b86d2c4.jpg
Michael Phelps vi b mt cau có khi chăm chú trên h bơi trước gi tranh tài
Dĩ nhiên tt c nhng lc sĩ tranh tài đu mang tham vng hay ước vng đt được mt thành tích sáng chói nào đó, nhưng cui cùng thì dĩ nhiên ch có mt vài cá nhân xut sc ni tri nht mi được “lưu danh thiên c” khi chiếm được nhng huy chương đu tiên mà trước đó chưa có mt người nào trong nước h đã đt được. Do đó, chúng ta có th k mt s nhng thành qu ni bt nht mà nhng lc sĩ này đã đt được trong kỳ Thế Vn Hi va qua, mà trước đó hu như mi người không h nghĩ rng h có th đt được.
b môn bơi li, mt n lc sĩ khác ca Hoa K cũng to được thành tích ly k tuy không ni tiếng bng Katie Ledecky hoc Michael Phelps. Đó là cô Simone Manuel, người da đen, đã đt được huy chương vàng môn bơi 100 thước t do. Đây là ln đu tiên có mt n lc sĩ M đen giành được chiến thng v vang này, nht là trong môn bơi li năm nay, ngoi tr Katie Ledecky ra, các n lc sĩ ca Hoa K không đt được thành tích ni tri và v vang nht như các nam lc sĩ. Thành tích ni bt ca Simone Manuel này đáng được n trng khi chúng ta nh rng ch cách nay vài thp niên, tinh thn k th sc tc đi vi dân da đen ti nước M vn còn tràn lan khiến cho khi mt ph n da đen bước xung h bơi ca người da trng, c h bơi này s phi x nước đi đ thay bng nước khác vì h cho rng nó đã ô uế và không h mun dính líu đến dân da đen thp kém này!
http://puu.sh/qSdrt/b4393bb1ca.jpg

Simone Manuel ca Hoa K giành được huy chương vàng môn bơi 100 thước t do
Tương t như vy, b môn đin kinh, ba n lc sĩ da đen khác ca Hoa Kỳ cũng to được mt thành tích k lc đu tiên khác: đó là Brianna Rollins, Nia Ali và Kristi Castlin đã v đu đ giành được c 3 huy chương vàng, bc và đng trong b môn chy 100 thước có nhy rào. Đây cũng là thành tích chưa bao gi có c 3 lc sĩ ca mt quc gia cùng v đu trong mt b môn tranh tài.
http://puu.sh/qSdt0/d1fdd072a4.jpg

C 3 cô Brianna Rollins, Nia Ali và Kristi Castlin v đu b môn chy 100 thước có nhy rào.
mt b môn tranh tài đin kinh khác, có 3 n lc sĩ khác cũng to được mt thành tích đáng k, dù rng nó không ni bt và sáng chói bng. Đó là c 3 ch em song sinh là Lily, Liina và Leila Luik ca nước Estonia đã cùng tham d trong cuc chy đua trường lc marathon, mt thành tích cũng chưa bao gi xy ra ti mt k Thế Vn Hi.
http://puu.sh/qSduo/db80eb49ab.jpg

C 3 ch em song sinh ca nước Estonia là Lily, Liina, and Leila Luik cùng d thi trong cuc chy đua marathon.
Ngoài ra, mt biến c trng đi khác cũng đáng nói ti, và ln này li liên quan đến người Vit chúng ta, đó là Hoàng Xuân Vinh ca Vit Nam cũng to mt bt ng và mt thành tích hi hu khi đt được huy chương vàng b môn bn súng lc xa 10 thước. Do ngu nhiên ca lch s, đây là môn thi đua đu tiên trong kỳ Thế Vn Hi ln này, và do đó đây cũng là chiếc huy chương vàng đu tiên được trao tng, và nh đó mà s kin này cũng được nhc nh hoc tường thut nhiu hơn bình thường. Và vì thế mà tên tui ca anh Hoàng Xuân Vinh cũng được ghi li khá nhiu trên các din đàn truyn thông.
Sau đó vài ngày, tay thin x c khôi này cũng giành thêm huy chương bc mt môn bn súng 50 thước. Hoàng Xuân Vinh, 41 tui, cũng là mt đi tá trong quân đi Vit Cng, nhưng trước đó cũng chưa to được mt thành tích sáng chói hoc ni tiếng nào đáng k. Phi chăng vì vy mà chiến thng ca anh ta, đáng lý ra phi là mt biến c chn đng hi hu trong lch s th thao ca mt nhược tiu như Vit Nam, li không được ch đi hoc nghênh đón mt cách long trng đúng mc ca nó. Các trn tranh tài ca Thế Vn Hi cũng được chiếu mi ngày bi mt s các đài truyn hình như VTV3, VTV6 nhưng ch trong mt s gi gic gii hn, nhưng phn ln các đài truyn hình khác trong nước li thi nhau chiếu các trn đá banh ca Âu Châu (nht là ca nước Anh), phn nh tâm lý mê cá đ ca rt đông tng lp qun chúng VN ngày nay. Mãi đến my ngày sau đó thì đng và nhà nước mi bt đu nhp cuc đ khai thác thành qu v vang này ca Hoàng Xuân Vinh.
Trước đây, đã có mt n lc sĩ ca Vit Nam giành được huy chương bc môn thái-cc-đo, nhưng đây là ln đu tiên có mt lc sĩ người Vit giành được huy chương vàng, dù rng có l rt nhiu người Vit hi ngoi không cm thy thoi mái và hãnh din cho lm khi thy lá c đ sao vàng cùng vi quc ca ca nhà nước Vit Cng được ct cao trong bui l trao tng huy chương.
http://puu.sh/qSdvs/ee14aa4fec.jpg

Hoàng Xuân  Vinh giành được huy chương vàng đu tiên ca Vit Nam b môn thin x.
Và sau cùng cũng nói đến mt s kin đáng chú ý khác là hai n lc sĩ đin kinh tuy không đt được thành tích ni tri, khi h v sau cùng, nhưng sau đó cũng đã được ban t chc trao tng mt huy chương đc bit v thành tích thi đua th thao mt cách mã thượng và tuyt vi nht. Đó là Abbey D’gostino ca Hoa Kỳ và Nikki Hamblin ca Tân Tây Lan, trong lúc chy đua đã b té ngã trên trường đua trong b môn chy 5000 thước khi vô tình chm phi chân mt lc sĩ khác. Cô Abbey đã lin dng li đ nâng đ cô Nikki cùng đng dy đ tiếp tc chy v đến đích. Abbey không biết rng chính cô đã b chn thương nng và sau đó cũng b té ngã ln na. Ln này thì đến phiên Nikki đã ngng li đ nâng đ người bn mi quen ca mình trong mt nghĩa c san s đy cm đng đ c hai cùng chy v đích, tuy đng hng cui nhưng đã gây xúc đng cho mi người. Đ ri sau đó, U Hi Thế Vn đã trao tng huy chương Pierre de Coubertin cho hai n lc sĩ này đ tưởng thưởng hình nh cm đng và đáng ngưỡng phc tuyt vi trong lúc thi đua.
http://puu.sh/qSdwN/a146dffa10.jpg

Abbey D’Agostino ca Hoa K đang được nâng đ bi Nikki Hamblin ca Tân Tây Lan.

MAI LOAN
Houston, Texas ngày 22/08/2016

TB: Được xem các trn tranh tài và sau đó viết bài tường thut và phê bình qu tht là nim hnh phúc rt ln cho người viết bài này trong lúc đang đi ngh hè ti quê nhà, dù rng không được đy đ như trên h thng ca đài truyn hình  NBC. Ch có điu đáng bun và cũng có hơi bc mình cho k này là c nghe nhng bình lun viên trong nước ra r cách đc vn đng viên đ nói đến các lc sĩ, ri đến Olympic thay vì Thế Vn Hi, và sau cùng quê mùa và dt nát hơn hết khi gi các tiết mc hay b môn là các ni dung thi đu. Chng hn như h gi thi đua môn bơi li có các ni dung bơi 100 thước t do, bơi ếh, bơi nga, bơi bướm v.v. Trong khi đó, trước đây chúng ta vn thường hay quen gi là các b môn thi đua thì trong sáng, nh nhàng và rõ nghĩa hơn nhiu. Chng hiu nhng nhà ng hc trong nước không ai li thc mc rng ni dung thường là đ phân bit vi hình thc, ch không h bao gi có chuyn ni dung được dùng đ ch tng tiết mc riêng bit trong mt b môn nào đó. Đáng bun thay cho vic s dng ch nghĩa trong nước ngày nay là vy.

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?NGUY=1AN_HO=C3=AF=C2=BF=C2=BDNG