X

Friday, May 9, 2014

CHÚ Ý : Điện thoại không được nối giây

  


Phó Thủ tướng VC kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
gọi bằng đường giây nóng chửi Trung Cộng te tua về vụ giàn khoan HD 981
                                                                                                                                                                  By


Phó Thủ tướng VC Phạm Bình Minh điện đàm với Dương Khiết Trì mà điện thoại không cắm dây?

(Không lẽ chú Phạm Bình Minh sợ té đái, không dám nói thẳng, phản đối Trung Quốc nên phải tháo giây cho khựa khỏi nghe mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ! Đã hèn, lại còn lừa bịp dân chúng).
~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Á ĐÙ- PHẠM BÌNH MINH GỌI ĐƯỜNG GIÂY NÓNG PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC MÀ QUÊN CẮM GIÂY VÀO THÌ LÀM SAO MÀ NÓI ĐƯỢC!


Không lẽ bác Phạm Bình Minh sợ té đái, không dám nói thẳng, phản đối Trung Quốc nên phải tháo giây cho khựa khỏi nghe mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ!

 

alt

 

 

alt

 

     (CHÚ Ý : Điện thoại không được nối giây....   Đã hèn, lại còn lừa bịp dân chúng)


 

No comments:

Post a Comment

Thanks for watching

Featured Post

Mỹ phát hiện camera ‘Made in USA’ nhưng ruột Trung Quốc trong căn cứ quân sự

---------- Forwarded message --------- From: Nhan NT < Date: Sat, Nov 9, 2019 at 11:59 AM Subject: Mỹ phát hiện camera ‘Made in US...

Popular Posts

Popular Posts