X

Friday, May 17, 2013

Những công việc làm ở trên cao....


 

Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH...

  Những công việc làm ở trên cao....


1.- Tại thành phố New York...45 hình trình bày diễn tiến ráp phần cuối trên đỉnh của tòa nhà Trung Tâm Thương Mãi Thế giới...World Trade
Center, thành phố New York. Tòa nhà này được xây dựng trở lại, nơi tòa tháp đôi bị phá hủy vì khủng bố vào ngày 11
tháng 9, năm 2001..

2.- Tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn...Đài Kỷ Niệm Washington Monument (người Việt vùng Thủ đô quen gọi Tháp Bút Chì), đóng của sau khi bị ảnh hưởng trận động đất vào ngày 23 tháng 8, 2011...sau ba tháng làm việc, vừa hòan thành những giàn scaffolding, để chuẩn bị cho việc sửa chửa, tốn kém khỏang 15 triệu...

Xin mời xem bài viết và video clip đính kèm dưới đây...BMH

Washington, D.C

 

 

 
Spire installed atop One World Trade Center
1One World Trade Center in New York is reflected in the Hudson River as seen from Jersey City, New Jerse. GARY HERSHORN/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
2Two people photograph One World Trade Center in New York as seen across the Hudson River in Jersey City, New Jersey. GARY HERSHORN/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
3Iron workers wait for the final piece of the One World Trade Center spire to be brought to them for attachment to the building, in New York. GARY HERSHORN/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
4Iron workers watch a crane lift the final piece of the spire to the top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
5Iron workers watch a crane lift the final piece of the spire to the top of One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
6Iron workers take photographs as they watch a crane lift the final piece of the spire to the top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
7Workers stand and wait for a crane to lift the final piece of the spire to the top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
8Iron workers talk as they wait for their turn to sign their names inside of the final piece of the spire on top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
9Iron workers look at names signed inside of the final piece of the spire on top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
10Iron workers watch as a crane lifts the final piece of the spire to the top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
11A crane places the final piece of the spire on top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
12Iron workers embrace as the final piece of the spire is placed on top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
13Iron workers gather for a photograph before the final piece of the spire is placed on top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
14Iron workers sign their names inside of the final piece of the spire before it is placed on top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
15Iron workers laugh as they prepare the final piece of the spire to be placed on top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
16An iron worker looks at the New York skyline after watching a crane lift the final piece of the spire to the top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
17An iron worker reaches out to touch the final piece of the spire before it is placed on top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
18An iron worker cheers as a crane lifts the final piece of the spire to the top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
19Iron workers gesture as the final piece of the spire is lifted by a crane for placement on the top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
20Workers prepare the final piece of the spire to be lifted and placed on the top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
21Iron workers shout after an object fell from the workers in charge of placing the final piece of spire on top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
22An iron worker looks at the New York skyline after watching a crane lift the final piece of the spire to the top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
23The spire rises from the top of One World Trade Center before the final piece is attached in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
24Workers stand in a shaft of sunlight on the 105th floor of the One World Trade Center after the final piece of the building's spire was attached in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
25A view of fog over the New York skyline as seen from the One World Trade Center during sunrise in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
26A view of fog over the New York skyline as seen from the One World Trade Center during sunrise in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
27A view of fog over the New York skyline as seen from the One World Trade Center during sunrise in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
28The New York skyline stretches into the horizon as seen from the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
29The New York skyline stretches into the horizon as seen from the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
30Graffiti is written on a steel girder on the 105th floor of One World Trade Center after the final piece of the building's spire was attached in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
31New York Harbor stretches out as seen from the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
32Iron workers prepare the final piece of the spire to be attached to the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
33A view of fog over the New York skyline as seen from the One World Trade Center during sunrise in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
34The final piece of the building's spire is lifted to the top of the One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
35People walk past a 9/11 memorial featuring a piece of the original World Trade Center in Jersey City. GARY HERSHORN/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
36An iron worker takes a photograph of a crane as it places the final piece of the spire on top of One World Trade Center in New York. LUCAS JACKSON/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
37The final piece of the One World Trade Center spire is attached to the building by ironworkers in New York. GARY HE/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
38The final piece of the One World Trade Center spire is attached to the building by ironworkers in New York. GARY HE/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
39The final piece of the One World Trade Center spire is attached to the building by ironworkers in New York. GARY HE/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
40The final piece of the One World Trade Center spire is attached to the building by ironworkers in New York. GARY HE/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
41The final piece of the One World Trade Center spire is attached to the building by ironworkers in New York. GARY HE/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
42The final piece of the One World Trade Center spire is attached to the building by ironworkers in New York. GARY HE/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
43The final piece of the One World Trade Center spire is attached to the building by ironworkers in New York. GARY HE/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
44The final piece of the One World Trade Center spire is attached to the building by ironworkers in New York. GARY HE/REUTERS
Spire installed atop One World Trade Center
45New York's One World Trade Center stands tall on the skyline of Lower Manhattan as a man walks through a park in Hoboken, New Jersey. GARY HERSHORN/REUTERS

 

BMH

Washington, D.C

Featured Post

Fw: Trung Quốc xuống thang, tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ

----- Forwarded Message ----- Căng thẳng Mỹ - Trung về thương mại có dấu hiệu hạ nhiệt. Hành động của Trung Quốc thể hiện khi đồng ...

Popular Posts

Popular Posts