X

Friday, May 9, 2014

Dân tộc phải hồi sinh!


Dân tộc phải hồi sinh!

Hà Sĩ Phu

(Mt bài bn năm v trước như viết cho hôm nay)

1. Mt nước là gì?
Ngoi xâm là s xâm lăng t bên ngoài, ni xâm là s xâm lăng t bên trong, đi vi mt quc gia. Nếu quc gia y không chng c ni trước s xâm lăng, dù t bên ngoài hay t bên trong, thì kết qu đu ging nhau: mt nước!
Có người thc mc: trường hp mt nước vào tay người trong nước là nghĩa làm sao? Xut phát t quan đim Dân là gc ca nước thì ngày nay phi hiu “mt nước” là tình trng nhân dân b mt quyn làm ch đt nước ca mình. Nước vn còn đó nhưng dân không làm ch thì đy là mt nước!

Quyn làm ch y b mt vào tay người nước ngoài thì gi là nn ngoi xâm, mt vào tay k thng tr đc tài trong nước thì đó là nn ni xâm. Gic ngoi xâm hay ni xâm đu cướp mt ca dân quyn làm ch đt nước, trong đó có quyn quan trng nht là quyn làm ch đi vi đt đai, lãnh th. 

C hai trường hp đu do thiếu dân ch, thiếu bình đng, hoc là thiếu dân ch gia các quc gia, hoc do thiếu dân ch trong ni b mt nước.

Trong thế gii văn minh ngày nay, đi b phn nhân dân đã được làm ch đt nước ca mình, song vn còn mt s tp đoàn cm quyn mun tiếm đot quyn y ca nhân dân mình hoc nhân dân nước khác, làm cho nhân dân b “mt nước tng phn”, ch không còn kh năng gây ra s “mt nước trn gói” như ngày xưa na.

2. Ch nghĩa đu tranh giai cp có hi cho dân tc.
Ch nghĩa tư bn đã và đang tn ti rt nhiu quc gia, nhưng chng bao gi và chng đâu phi đưa ra khu hiu “yêu ch nghĩa tư bn là yêu nước”. Ti sao đến phiên “ch nghĩa xã hi” li phi đt ra vn đ “yêu ch nghĩa xã hi là yêu nước”? Ti sao phi c tình đng nht hai tình yêu y, ct cht hai tình yêu y vi nhau? Nguyên nhân rt đơn gin, vì trên thc tế hai th y không đng nht, không khp được vi nhau, nên phi dùng khu hiu y đ c gò nó li. 

Không ký sinh được vào ch nghĩa yêu nước thì cái gi là ch nghĩa xã hi chng còn sc sng gì.

Lúc đu, s kết hp y có gây được s cng hưởng là do “… lúc y cái vòng kim cô Mác – Lê vn ch mi như mt hào quang t xa, chưa hin hình tác quái…” [1] . 

Nhưng ch nghĩa yêu nước và ch nghĩa đu tranh giai cp vn tim tàng nhng mâu thun cơ bn nên càng v sau càng xung đt. Đu tranh giai giai cp t phi tiến đến chuyên chính vô sn (Lenin). 

Trong khi ch nghĩa yêu nước cn đoàn kết dân tc và s phát trin, thì chuyên chính vô sn va phá đoàn kết dân tc va kìm hãm s phát trin. T 1989, chuyên chính vô sn khp nơi trên thế gii b đào thi, gc r là do nó chng li ch nghĩa yêu nước. Nhng nước cng sn Đông Âu đui ch nghĩa cng sn đi chính là đui ni xâm đ giành li đt nước.

H đui đi mt ch nghĩa có hi cho đoàn kết dân tc và s phát trin, ch v con người h càng đùm bc nhau hơn, như dân Tây Đc và dân Đông Đc, không ai đánh đui ai c.

Ch nghĩa đu tranh giai cp vn coi nhng gì thuc v giai cp quan trng hơn nhng gì thuc v dân tc, nên mi có xu hướng b qua ranh gii dân tc đ “vô sn toàn thế gii liên hip li”. o tưởng này đã được các nước cng sn ln li dng ngay, cái “gia đình các nước xã hi ch nghĩa” đy tính cht gia trưởng nên các anh c ch hai ln át các nước nh đ thu li. V sau, khi quan đim giai cp đi đng y b phá sn, mi nước tr v vi ch nghĩa yêu nước thì nhng “vic đã ri” khó có th đòi tr li. 

Nếu không có cuc chiến Bc Nam v ý thc h không có tư tưởng vô sn thì ông Phm Văn Đng chc không d dàng nhường cho Trung Quc qun đo Hoàng Sa đâu. Khi phe xã hi ch nghĩa tan rã, Trung Quc tr thành tr ct xã hi ch nghĩa duy nht thì mt ln na quan đim cng sn li làm cho nước Vit Nam thit thòi nhiu trước mt Trung Quc vn đy tham vng.

“Nếu không vướng ch nghĩa y tôi tin chc rng nhng người lãnh đo Vit Nam ngày nay đã không chu thế lép, mà cũng hiên ngang như Thường Kit, như Quang Trung đã làm ch không thua kém đâu. Ch bi vì nếu không nương ta vào Đi Hán thì mt cái quái thai cng sn, cô đc cn con, ngược dòng, đng làm sao được trước dòng chy văn minh toàn cu này?… 

My nghìn năm, Đi Hán đô h mãi vn không cướp được mt tc đt Vit Nam nào, ‘Nam quc sơn hà’ mt ly cũng không suy suyn. Bây gi nh có cái gi là ch nghĩa xã hi quc tế, h có th làm được cái vic y mà không tn mt phát tên, mt viên đn nào, có phi thế không? Thế thì trong vic gi nước, thi kỳ này là mnh nht hay yếu nht trong lch s

Nếu nhng người cm quyn Vit Nam vn c đi nước đôi, c nm ngn c ch nghĩa xã hi, tc là cùng mt lúc cm c hai ngn c, thì nguy cơ báo trước rng ngn c Dân tc s tut khi tay, bi ngn c Dân tc bao gi cũng thuc v nhng người yêu nước chân chính, không chp nhn bt c mt vòng kim cô nào chp lên đu Dân tc!” [2]

Không nghi ng gì na, ch thuyết cng sn rt có hi cho ch nghĩa yêu nước, nó là mt ngun ny sinh và nuôi dưỡng ni xâm, làm li cho ngoi xâm, khu hiu “yêu ch nghĩa xã hi là yêu nước” là mt khu hiu ngược

3. Va ni xâm va ngoi xâm – phi làm gì trước?
Mun chng được ngoi xâm cn phi lo xa. Lo xa không gì bng phi dp ni xâm trước hết, vì đây là nhân t trc tiếp hay gián tiếp rước ngoi xâm vào.
Ni xâm làm cho dân nghèo, dân kh, dân oán. Ngay ni b cm quyn cũng lc đc lo đi phó vi nhau. Như vy dân tc b tiêu ma sinh lc, to cơ hi cho ngoi xâm. Mun chng ni xâm phi có mt h thng chính tr dân ch, bình đng, có lut pháp công minh, song đó đu là nhng yêu cu mà mt h thng chính tr có gc là chuyên chính vô sn, vi mt đng duy nht cm quyn vô thi hn như Trung Quc, Vit Nam, Cuba, Bc Triu Tiên khó lòng thc hin được. Trong nhng nước xã hi ch nghĩa này, mi s đoàn kết ch ngoài v, gi yên xã hi ch yếu là bng quyn lc.

Các hi chng di trá, bo hành, vô cm đc rung xã hi. Tt c tai v đu trút xung k không quyn lc là dân thường, như thế h không th ơ vi đt nước sao được? Trong bài “Đ cu Trường Sa” tác gi Trn Khi đã có mt câu chí lý: “Nếu không cho người dân quyn làm ch thc s, thì mnh đt hình ch S cũng s là đt l!” (đt nước này không phi ca dân?).

Trong khi vic “Chng ni xâm, cu nước” [3] còn bế tc như thế thì tình hung ngoi xâm đã đến! Buc phi tp trung “đi ngoi” đã, nhưng chng ngoi xâm khi ni xâm đang là quc nn thì qu thc vô cùng khó khăn. Khc phc bnh th ơ – vô cm đ người dân vào cuc tranh đu đã khó nhưng xung đường ri có th li b chính nhà cm quyn cn tr mi tht ngược đi (đáng l nhà nước phi vn đng, khuyến khích ch?).

Nhưng bế tc tn cùng s thy li ra. Quy lut xưa nay, khi đt nước b bên ngoài xâm lăng bao gi cũng gây ra hai hiu ng trái ngược: mt hiu ng tích cc là làm cho tinh thn dân tc thc tnh, dp oán thù, d bit ni b đ lo cu nước, còn hiu ng tiêu cc là làm cho k cơ hi bám ly ngoi bang, ve vãn đ kiếm chác, k yếm thế thì càng trùm chăn.
Nhưng tht vui mng khi thy trong trường hp xã hi ta hiu ng tích cc có l mnh hơn, ít nht là trong lúc này. Sau các cuc biu tình sáng 9-12, Thái Hu Tình đã viết:
Sinh viên biu tình, phi đâu chuyn l
Nhưng nước mình khác nước người ta!
(vì không nước nào cm biu tình yêu nước – HSP)
Nếu qu thc đã hi sinh được hn dân tc
Thì thc tình, tôi cám ơn k cướp Trường Sa
Mt sm mùa đông, nước non này m li… [4]
Nước non này m li” vì xut hin nhiu nhân t mi my chc năm nay chưa tng có, sinh viên biu tình, có các văn ngh sĩ và mt s người đng tui tham gia. Ln đu tiên xut quân mà h chng chc, đàng hoàng, khôn ngoan, linh hot, cng dn.

Cô văn sĩ rt tr Lynh Bacardi (thế h 8x) nói: “Ðây, cuc m ming đu tiên ca chúng tôi. Ðây, ln đu tiên chúng tôi thc hin mt trong nhng quyn cơ bn ca con người. Ðây, chúng tôi cm nhn được nhit huyết sôi sc trên gương mt nhau. Ðây, chúng tôi nhc nh cho chính ph Vit Nam biết nhân dân Vit Nam còn tn ti và biết h cn làm nhng gì cho đt nước”. “Nếu ch nht ti và nhng ch nht v sau có bui xung đường, tôi xin li được tiếp tc đng bên cnh các bn.” [5]

Nhà thơ Hoàng Hưng cũng tham gia biu tình và phát hin mt vn đ chính tr rt trúng: “Rõ ràng là khi lòng yêu nước xut phát t đáy con tim chúng ta, không b ai dt mũi, ra lnh, áp đt, thì nó thc s tr thành sc mnh. Người dân th ơ vi chính tr ch là do cái chính tr y không hp vi lòng dân, cái chính tr ca ai đó đc quyn làm vi danh nghĩa người dân.” [6]

Rõ ràng là mt th chế áp đt, th tiêu quyn làm ch ca dân thì cũng th tiêu luôn cái hn dân tc, nhưng hôm nay các bn tr đã làm cho cái hn đó hi sinh. Cám ơn “k xâm lược” như li Thái Hu Tình là phi lm!

Đc thy trên các trang Web dân ch có thông báo ký tên phn đi Trung Quc xâm phm lãnh th [7] , rt nhiu bn bè quanh tôi ký tên ngay, không cn biết người đng ra t chc là ai. H bo: Ai đng ra cũng được, vic này là chung ca tt c nhng ai là người Vit Nam, mi ranh gii v chính tr, tôn giáo, đng phái đu không còn na!

Trong phong trào dân ch đang có nhiu d bit nhưng đến vic này li gn gũi nhau hơn. Hôm biu tình có anh công an đã nói nh vi mt sinh viên: nếu không vướng b qun áo này thì tôi đã đng vào vi các anh ri.

T quc đúng là m hin, vì ch có m mi ôm được tt c nhng đa con xung khc vào trong mt vòng tay.
Gi d trong cuc biu tình có mt công an đng ra ngăn cn, sinh viên có th giãi bày: đây ch có hai bên, mt bên là nhng người Vit Nam gi gìn lãnh th, phía bên kia là k xâm ln đt nước ta, vy đng chí thuc bên nào?… Nói thế mà công an còn kiên quyết gii tán nhng người yêu nước ôn hoà thì chng ngượng vi lương tâm lm sao?
Ví d thì còn nhiu, thc tế tht phong phú.

S nghip chng ni xâm là vic căn bn ca ta, còn phi làm dài dài. Nhưng vic chng ngoi xâm cp thiết trước mt bng dưng li thành nhân t tích cc, nó thc tnh, hot hoá xã hi, thêm người tt, bt người xu, kéo mi người li gn nhau…

Liên kết dân tc càng mnh thì càng có kh năng phân hóa ni xâm, cô lp ngoi xâm. Hai mt trn chng ni xâm và chng ngoi xâm nhp nhàng cùng mt lúc li h tr cho nhau mi hay ch!
Không bun mà li vui. Ch nghĩa Mác cũng đã có câu: “Cách mng là s nghip ca qun chúng, là ngày hi ca qun chúng”, nht là qun chúng tr di dào trí tu và sinh lc.
C vào thc tin s thy li ra.
Mi lý thuyết đu màu xám, ch cây đi mãi mãi xanh tươi”. Hay tht.

H. S. P. (Tháng 5-2010)
Tác gi gi BVN.
===================================
[1] Hà Sĩ Phu: “Phi có dân ch mi gi được đc lp dân tc”:
[2] Hà Sĩ Phu, bài đã dn.
[3] Bùi Minh Quc: “Chng ni xâm, cu nước!”:
[4] Thái Hu Tình: “Dân tc hi sinh?”
[6] Hoàng Hưng: “Khi lòng yêu nước không b áp đt”:
[7] Tuyên cáo chng Trung Quc xâm phm lãnh th Vit Nam:


No comments:

Post a Comment

Thanks for watching

Featured Post

Mỹ phát hiện camera ‘Made in USA’ nhưng ruột Trung Quốc trong căn cứ quân sự

---------- Forwarded message --------- From: Nhan NT < Date: Sat, Nov 9, 2019 at 11:59 AM Subject: Mỹ phát hiện camera ‘Made in US...

Popular Posts

Popular Posts