X

Friday, May 9, 2014

Tokyo tố cáo Bắc Kinh gây ra sự cố giữa tàu Trung Quốc và Việt Nam


NHT - TRUNG - VIT - 
Bài đăng : Th năm 08 Tháng Năm 2014 - Sa đi ln cui Th năm 08 Tháng Năm 2014

Tokyo t cáo Bc Kinh gây ra s c gia tàu Trung Quc và Vit Nam

Sau Hoa Kỳ, đến phiên Nhật Bản lên án Trung Quốc gây căng thẳng với các láng giềng khi đưa giàn khoan vào Biển Đông (DR)
Sau Hoa Kỳ, đến phiên Nht Bn lên án Trung Quc gây căng thng vi các láng ging khi đưa giàn khoan vào Bin Đông (DR)

Đức Tâm

Hôm nay, 08/05/2014, Nhật Bản tuyên bố « rất quan ngại » về các sự cố xẩy ra giữa tàu của Trung Quốc và Việt Nam tại Biển Đông và tố cáo Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về các hành động này.

Hôm nay, 08/05/2014, Nht Bn tuyên b « rt quan ngi » v các s c xy ra gia tàu ca Trung Quc và Vit Nam ti Bin Đông và t cáo Bc Kinh phi chu trách nhim v các hành đng này.
Theo phát ngôn viên chính ph Nht Bn, ông Yoshihide Suga, Tokyo « rt quan ngi trước vic gia tăng căng thng trong khu vc do Trung Quc đơn phương quyết đnh tiến hành các hot đng khoan thăm dò ».
Đu tháng Năm, sau khi cơ quan an ninh hàng hi Trung Quc thông báo s tiến hành các hot đng khoan thăm dò du khí trong khu vc có tranh chp ch quyn Bin Đông, chính quyn Vit Nam đã t cáo hành đng này là « bt hp pháp » và điu tàu cnh sát bin ra ngăn chn.
Các tàu h tng giàn khoan ca Trung Quc đã dùng vòi rng phun nước tn công và đâm thng vào các tàu cnh sát bin ca Vit Nam.
Phát ngôn viên chính ph Nht Bn cho rng, « s c này là mt phn trong các hot đng khiêu khích và đơn phương ca Trung Quc ». Tokyo kêu gi Bc Kinh « kim chế » và tránh « mi hành đng khiêu khích ».
Do tranh chp ch quyn đi vi qun đo Senkaku/Điếu Ngư, quan h gia Nht Bn và Trung Quc đã xu đi nghiêm trng, k t cui năm 2012. Trong thi gian qua, Bc Kinh thường xuyên điu tàu có vũ trang xâm nhp vào vùng bin thuc qun đo Senkaku/Điếu Ngư, làm gia tăng lo ngi xy ra và chm gia tàu bè hai nước.
Trong chuyến thăm Nht Bn, ngày 24/04 va qua, Tng thng M Barack Obama đã khng đnh là qun đo Senkaku nm trong phm vi áp dng hip đnh phòng th chung gia Washington và Tokyo.


No comments:

Post a Comment

Thanks for watching

Featured Post

Mỹ phát hiện camera ‘Made in USA’ nhưng ruột Trung Quốc trong căn cứ quân sự

---------- Forwarded message --------- From: Nhan NT < Date: Sat, Nov 9, 2019 at 11:59 AM Subject: Mỹ phát hiện camera ‘Made in US...

Popular Posts

Popular Posts