X

Sunday, June 29, 2014

CÁCH MẠNG ĐỘC LẬP CỨU QUỐC VÀ DÂN CHỦ KIẾN QUỐC


       
CÁCH MẠNG ĐỘC LẬP CỨU QUỐC VÀ DÂN CHỦ KIẾN QUỐC 

   Cách mạng là gì?

Cách mạng là một cuộc thay đổi lớn, trong mọi lãnh vực, mọi ngành, mọi nghề ; như trong y khoa, sự phát minh ra thuốc trụ sinh là một cách mạng ; trong thời trang, y phục, váy ngắn ( mini jupe) là một cách mạng. Đối với một quốc gia, dân tộc, cách mạng là một cuộc thay đổi lớn, mau lẹ trên phương diện chính trị, kinh tế và xã hội; nhằm thay đổi thể chế chính trị, giai tầng lãnh đạo và trật tự xã hội của quốc gia đó.

   Một câu hỏi được đặt ra, đó là cách mạng có cần thiết không, và khi nào thì cần thiết ? Thực ra cách mạng không phải lúc nào cũng cần thiết. Nó chỉ cần thiết khi nào sự biến chuyển bình thường của một xã hội bị bế tắc, vì lý do này hay lý do khác. Chẳng khác nào như một con người, chỉ cần uống thuốc mạnh hay lên bàn mổ, khi người đó bị bệnh nặng ; uống thuốc nhẹ, như thuốc cảm hay dùng dầu cù lòa xoa bóp không đủ đễ chữa bệnh nặng; một xã hội cần có cách mạng, khi tiến trình phát triển bình thường của xã hội này bị bế tắc. Chúng ta thấy trong lịch sử những nước như Nhật Bản, Anh không cần một cuộc cách mạng để chuyển từ chế độ quân chủ sang chế độ dân chủ, mặc dầu còn ở dưới chế độ quân chủ lập hiến, nữ hoàng và nhà vua chỉ có hư quyền, thực quyền thuộc về quốc hội do dân bầu lên. 

   Nếu đồng thời một cuộc cách mạng mang lại độc lập và dân chủ cho quốc gia đó thì nó là cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc.

   Một câu hỏi nữa lại đến với chúng ta là hậu quả của những cuộc cách mạng có tất yếu là tốt hay không ? Câu trả lời là không tất yếu.

Nhìn lại 3 cuộc cách mạng lớn trong lịch sử : Cách mạng Hoa Kỳ 1776, Cách mạng Pháp 1789 và Cách mạng Nga 1917.
Cuộc cách mạng thành công nhất đó là cuộc Cách mạng Hoa kỳ với đầy đủ 2 ý nghĩa : cách mạng độc lập cứu quốc, vì nó đã giúp dân tộc Hoa kỳ thóat khỏi nền đô hộ của Anh ; cách mạng dân chủ kiến quốc vì nó đã dựng được một trong những nền dân chủ khá nhất hoàn cầu hiện nay, giúp cho dân tộc Hoa Kỳ, mặc dầu là dân tộc quy tụ nhiều chủng tộc, đến từ mọi nơi, có dịp phát triển mọi khả năng của mình ; vì dân chủ là mảnh đất mầu mỡ giúp con người phát triển.

Cuộc Cách mạng Pháp là cuộc cách mạng nửa thành công, nửa thất bại. Thành công ở chỗ nó đã nói lên được những quyền căn bẳn của con người và của dân tộc trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 ; nhưng nó đã quá kéo dài và giết quá nhiều người, quay ra cảnh cách mạng ăn thịt con mình, như giết nhà kinh tế, kiêm toán học và nhà giáo dục Condorcet, người đã đặt ra những nguyên tắc căn bản cho nền giáo dục hiện đại mà ngày nay nhiều quốc gia đã áp dụng : một nền giáo dục tốt, theo ông, phải là một nền giáo dục hướng thượng, nhân bản, khoa học và đại chúng, tất cả mọi trẻ em, khi lớn lên đều có quyền được giáo dục, và nhà nước phải có bổn phận giáo dục con em của mình, ít nhất là đến trình độ trung học. 

Ông đã luận về công bằng, theo ông, thì công bằng tốt nhất là bắt đầu bằng giới trẻ và giáo dục : mọi con em, không phân biệt giai cấp, giầu nghèo, đều có quyền được đi học ngang nhau. Đây là bổn phận của nhà nước. Ở điểm này, chúng ta thấy quan niệm về công bằng và giáo dục thực hiện ở những nước cộng sản là hoàn toàn sai trái. Tư tưởng của Condorcet đã được áp dụng triệt để bởi Thomas Jefferson, hai người là bạn thân với nhau. Jefferson không những là người chính viết ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ, ông còn là người tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, và còn là người dựng nên nền giáo dục Hoa Kỳ theo những nguyên tắc của bạn mình. Chính Đại học Virginie là ông vẽ kiểu. Cuộc Cách mạng Hoa Kỳ còn phải thêm đó là cuộc cách mạng về giáo dục.

   Cuộc cách mạng tai hại nhất đó là cuộc Cách mạng Nga 1917, với hậu quả là 100 triệu nạn nhân trên toàn thế giới như nhóm sử gia Pháp ông Courtois, Margolin v.v.. trong quyển Hắc thư về Chủ ngĩa Cộng sản (Le Livre noir du Communisme) xác định. Hậu quả tai hại này bắt nguồn từ nhiều nguyên do ; nhưng trong đó có 2 nguyên do chính : đó là tính chất không tưởng của lý thuyết K. Marx (1), và chủ trương xây dựng một đảng và một nhà nước độc tài của Lénine, mà chính bà Rosa Luxembourg, bạn của Lénine, trước khi bà chết vào năm 1919 đã viết thư cho Lénine : « Đảng và Nhà nước độc tài mà anh gầy dựng lên, không những nó không phục vụ thợ thuyền như anh nói mà nó chẳng phục vụ một ai, vì nó đã đi ngược lại nguyên tắc căn bản của xã hội chủ nghĩa ; đó là tự do, dân chủ. «  Một đảng độc tài, đứng sau một nhà nước cũng độc tài để thực hiện một dự án chính trị không tưởng ; bị lâm vào cảnh đẽo chân để đi vừa giày ; áp bức, khủng bố, giết dân để bắt họ đi theo một ý thức hệ phản thiên nhiên, phản con người, phản khoa học và phản phát triển như ý thức hệ của Marx.  Đó chính là nguyên nhân thất bại của Cách mạng Cộng Sản Nga Sô 1917. (1)

  Đó cũng chính là lý do mà các dân tộc Nga sô và Đông Âu đã đứng làm làm cách mạng lật đổ chế độ độc tài cộng sản vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90.
  Cách mạng Nga lật đổ chế độ độc tài cộng sản tả vào đầu thập niên 90, và những cuộc cách mạng  lật đổ chế độ độc tài hữu ở Phi luật Tân và Nam Dương vào giữa thập niên 80 ; những cuộc cách mạng này chỉ có tính chất dân chủ kiến quốc ; vì 3 nước này đã độc lập rồi. Nhưng những cuộc cách mạng ở Đông Âu như tại Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Hung Gia Lợi, Ukhraine vừa mang tính chất độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc ; vì những nước này mặc dầu nói là độc lập ; nhưng trên thực tế là bị lệ thuộc Liên Sô từ sau Đệ Nhị Thế Chiến.
   Một câu hỏi nữa lại đến với chúng ta là tại sao cách mạng không tất yếu là cần thiết và hậu quả của nó cũng không phải lúc nào cũng tốt ; vậy tại sao chúng ta lại chủ trương phải có cách mạng ở Việt Nam ? Như vậy có phải là mâu thuẫn hay không ?

   - Thưa không, vì những lý do sau đây :

   Vì Việt Nam hiện nay đang lâm vào trọng bệnh cộng sản, tụt hậu về kinh tế, giáo dục ; băng hoại về y tế ; luân lý đạo đức suy đồi ; trong khi đó thì tham nhũng, bất công xã hội tràn lan ; trẻ em phạm pháp gia tăng. Sản lượng tính theo đầu người hàng năm của Việt Nam là 780$, để bắt kịp Thái Lan với sản lượng là 3500$, Việt Nam phải mất 33 năm ; bắt kịp Nam Hàn và Đài Loan với sản lượng trên dưới 20 000$, Việt Nam phải mất 150 năm ; trước năm 1975, Miền Nam hơn Đại Hàn và Đài Loan, sản lượng của miền Nam là 189$ ; Nam Hàn là 87$. 

Điều này chứng tỏ lỗi chính là tại chính quyền độc tài cộng sản, sau những cuộc đánh tư bản, mại sản, đã giết chết giai tầng trí thức và trung lưu, đánh gãy xương sống của quốc gia, lực lương chính để phát triển. Trong 80 đại học của 10 nước Đông Nam Á, đại học Hà Nội là khá nhất Việt Nam, đứng vào hàng 80. Tỷ lệ số học sinh vào đại học từ tưổi 18 tới 24, Việt Nam là 10% ; Trung Cộng là 15% ; Thái lan là 50% ; Nam Hàn là 89%. Việt Nam hiện nay là một trong những nước vi phạm nhân quyền nhất thế giới, theo Bản Tường Trình hàng năm của Tổ chức Nhân quyền quốc tế, trong 169 quốc gia, Việt Nam đứng vào hàng thứ 162. Người ta không thể nói như tuyên truyền cộng sản là những tổ chức Nhân quyền quốc Tế, tổ chức Phóng viên không biên giới là có ác ý với Việt Nam ; ngược lại ; nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ngay cả Đảng Cộng sản Pháp và nhiều Đảng Xã hội Âu châu, trước kia có cảm tình viới Đảng Cộng sản Việt Nam ; nhưng ngày hôm nay họ cũng tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

   Tình trạng đất nước bị bại liệt, không có dân chủ. Thêm vào đó Việt Nam còn không có độc lập.

   Thật vậy, Việt Nam không có độc lập từ khi người Pháp đặt nền đô hộ, mở đầu bằng những tiếng súng đại bác bắn vào cửa Đà Nẵng cho tới nay. Việt Nam có tương đối độc lập khi đất nước chia đôi ở vào thời Đệ Nhất Cộng Hòa ; còn dưới chế độ cộng sản thì hoàn toàn không có độc lập. Ngày 2/9/1945, Hồ chí Minh đọc «  Bản Tuyên Ngôn Độc lập « ; nhưng thực tế họ Hồ đã đặt Việt Nam vào gông cùm cộng sản ; trước kia thì hoàn toàn lệ thuộc Liên Sô ; ngày nay thì hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng. 

Giới lãnh đạo cộng sản từ Hồ chí Minh cho tới ngày nay hoàn toàn vọng ngoại, lệ thuộc ngoại bang. Vào năm 1950, khi họp Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam, họ Hồ đã thản nhiên tuyên bố : «  Tôi không có tư tưởng gì cả, tôi đã có Staline và Mao trạch Đông nghĩ hộ . » Chúng ta ai cũng biết, tư tưởng hướng dẫn hành động, con người không có tư tưởng, lệ thuộc tư tưởng người khác, thì hành động cũng bị lệ thuộc. 

Không riêng gì Hồ chí Minh, mà Đặng xuân Khu lấy biệt hiệu là Trường Chinh, vì tôn thờ Mao trạch Đông, ca tụng cuộc Vạn Lý Trường Chinh của Mao, mà ngày hôm nay, theo những sử gia, thì tuyên truyền Trung Cộng đã thêu dệt quá nhiều về cuộc trường chinh này. 

Lê Duẫn trong cuộc chiến 1954-1975, đã thản nhiên tuyên bố : «  Chúng tôi đánh là đánh cho Liên Sô và Trung Cộng . «  Không chỉ Phạm văn Đồng, được lệnh của Hồ chí Minh và Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản Việt Nam viết thư cho Chu ân Lai ngày 14/9/1958, thỏa mãn yêu sách về hải phận 12 hải lý , khiến Trung Cộng viện lý do này để xâm chiếm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường sa của Việt Nam ; mà sau này Lê khả Phiêu ký hai hiệp ước năm 1999 và 2 000, dâng  792 km2 biên giới trong đó có ải Nam Quan và thác Bản Giốc ; và dâng cho 11 000km2 vùng biển cho Trung Cộng.

   Việt Nam hiện nay không những bị lệ thuộc Trung Cộng về chính trị ngoại giao ; mà còn lệ thuộc về kinh tế và văn hóa : hàng hóa Trung Cộng tràn ngập thị trường Việt Nam, phim ảnh Trung cộng bày bán đầy ở các ngã đường.
   Như trên chúng ta đã định nghĩa, cách mạng, về phương diện cơ cấu, nhằm thay đổi 3 cơ cấu chính của một xã hội : thể chế chính trị, giai tầng lãnh đạo và trật tự xã hội.
   Thể chế chính trị Việt Nam hiện nay, theo lời mở đầu của bản Hiến Pháp hiện hành :
   «  Hiến pháp này qui định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân … Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ chí Minh, nhân dân Việt Nam …nguyện xây dựng đất nước … »

   Tư tưởng Hồ chí Minh thì không có như nhiều lần chính ông nói, vậy ánh sáng của tư tưởng Hồ chí Minh là ánh sáng mù. Ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lê, thì ngay những quốc gia như Đông Đức, Nga sô đã chối bỏ ; vì tư tưởng của Marx, nói theo Proudhon, một triết gia Pháp, cùng thời với Marx, và đã bút chiến với nhau, thì tư tưởng của Marx chỉ là con sán lãi ( le ténïa )cho một xã hội nào áp dụng nó, nó sẽ hút hết năng lực, sức sản xuất của xã hội đó. Tư tưởng của Lénine là một tư tưởng độc tài, «  chẳng phục vụ giai cấp công nông và cũng chẳng phục vụ một ai « , như bà Rosa Luxembourg, bạn của Lénine, nói.
   Giai tầng lãnh đạo Việt Nam hiện nay, thì theo cựu Đại tá Phạm quế Dương, nhắc lại lời của bố vợ của Thủ tướng Cộng sản Phạm văn Đồng : «  Giới lãnh đạo cộng sản vừa bất tài, bất lực và bất lương « .Theo nhà văn Dương thu Hương, thì : «  Dân Việt Nam dầu có mù chữ chăng nữa cũng thấy mặt giới lãnh đạo cộng sản vừa tối tăm, ngu dốt, vừa ác ôn, côn đồ và hèn hạ . »
   Về trật tự xã hội, thì Việt Nam hiện nay vô cùng bất công, người dân không có 1$ một ngày để sống, 70 đến 80% dân khi bệnh không dám đi bác sĩ hay đi nhà thương, vì không có tiền. Trong khi đó thì đảng đoàn cán bộ, con ông cháu cha tiêu tiền vứt qua cửa, đánh những canh bạc cả triệu đô la.

   Vì vậy Việt Nam hiện nay như một con người bị bệnh nặng, phải cần liều thuốc mạnh là cách mạng để tẩy trừ con sán lãi trong cơ thể. Cuộc cách mạng đó còn cần phải là cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và đồng thời là cuộc cách mạng dân chủ kiến quốc, thì mới có thể  phát triển để theo kịp những nước chung quanh ; và một khi phát triển rồi, thì dân mới giầu, nước mới mạnh, mới có thể bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải, giữ vững nền độc lập.

   Cuộc cách mạng này nhất định sẽ xẩy ra vì Việt Nam đã có một truyền thống hào hùng đấu tranh giành độc lập, đã từng đánh Tống, kháng Nguyên và đuổi Minh. Thêm vào đó, trào lưu tiến bộ của văn minh nhân loại ngày hôm nay là đi theo mô hình tổ chức xã hội dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền. Những chế độ độc tài không những sớm muộn sẽ bị dân nổi lên lật đổ như chúng ta đã thấy ở Đông Âu ; mà còn bị văn minh hiện đại của nhân loại gạt bỏ.

                                       Paris ngay 21/12/2007

                                            Chu chi Nam

 

Hãy học cách để yêu kẻ thù


Hãy hc cách đ yêu k thù

Cánh Cò, viết t Vit Nam
2014-06-24
  • In trang này
  • Chia s
  • Ý kiến ca Bn
  • Email
Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình sang thăm Vit Nam năm 2011
AFP photo
Trong nhng ngày qua người Vit trong, ngoài nước t ra gin d khi báo chí Trung Quc gi chuyến đi ca Dương Khiết Trì sang Hà Ni là hành đng kêu gi đa con hoang đàng tr v vi đt m. Câu ch này có người cho là trch thượng, nước ln. Người khác thì khinh b gi k phát ngôn có tư cách ngang hàng vi phường vô li, k ch thy Trung Quc là cái tâm đim thế gii trong khi bn thân nó ch là mt gã khng l thiếu nhân cách.
Nhưng không ít người nghĩ ngược li: Câu nói trên hoàn toàn chính xác. Không nhng chính xác, nó còn miêu t chiu sâu thc trng xã hi Vit Nam t thượng tng lãnh đo quc gia ti mt người dân nghèo khó nht, nếu người dân y chưa tng mt ln chú ý ti các vn đ xy ra chung quanh mình.
“Đa con hoang đàng” y là ai?
Là vua chúa đang lãnh đo Vit Nam. Dĩ nhiên.
T hàng ngàn năm qua Trung Quc vn tôn sùng Khng T như mt “Vn thế sư biu”. Điu gì ông y nói được cn thn trau chut, ct gi trong lòng người dân như báu vt quc gia. Không ít điu được cho là cu nhân đ thế dính lin vi tư tưởng trên vua dưới chúa qua hình nh vua quan là ph mu, là cha m người dân. Tôn kính và trung thành vi vua là điu đi nghĩa và trước khi ông vua y tr nên hôn quân, người dân không được có ý tưởng phn nghch. Hành vi bo ngược ca ông ta ch được mt ông sp làm vua khác ni lên lt đ và kết qu là cái vòng vua chúa là cha m ca dân không bao gi thay đi.
Người dân trước sau gì cũng vô can, như mt trng tài biên chy ngoài sân bóng.
Tâm lý vua quan là cha m ca dân y ca người Trung Quc đã tràn sang Vit Nam hàng ngàn năm. Nó chiếm ng và hin nhiên được dân chúng chp nhn như mt chân lý. Cái chân lý y lúc này lúc khác b đem ra ch trích trong gii có hc và như thường l, người cùng kh không mt ln t gióng lên s bt mãn ca mình. Nếu có ch là nhng phong trào, nhng con người li dng sc mnh ca dân chúng đ tp trung và li dng h cho mc đích chiếm chính quyn.
Ý tưởng vua quan không bao gi là cha m ca người dân được nêu lên như mt chiêu bài trong rt nhiu cuc khi nghĩa, cách mng. Và trong tt c các phong trào ln nh y người Cng sn thành công nht ti Vit Nam, nơi cng sn Trung Quc trước sau gì cũng là người thy, người soi sáng và dn dt cái chân lý y cho cách mng Vit Nam.
Trung Quc ln. Trung Quc ngoi lên t cuc cách mng do Mao hướng dn. Trung Quc cm tay Vit Nam chng M. Trung Quc vin tr hàng ngàn t đô la vũ khí cho Vit Nam. Điu ln nh gì Trung Quc làm đu được Vit Nam rp khuôn. Không gi Vit Nam là con thì e rng không có t tương ng nào có th dùng được.
thì con, nhưng ch trong my người lãnh đo thôi ch sao li c nước?
T
i Vit Nam, sau khi đng Cng sn cm quyn và kiên quyết không thay đi thì t Tng bí thư cho ti mt anh ch tch xã quèn có ai không nghĩ mình là cha là m ca dân? Mi tuyên b, hành đng ca h cho thy rng “nhân dân” là mt cái gì đó rt tru tượng. Nhân dân không có tht, ch có bn dân đen tm thường là hin hu qua s cai tr ca h.
Nm quyn hành tuyt đi khiến h xem người dân là phương tin đ h s dng vào vic riêng. Như dùng búa đóng đinh, dùng gi lau nhà, hay dùng sc ca h đ kéo cày, v rung. Nhng con người c th y chưa tng được hi xem “Tao làm vua có tt không? Có va lòng bn chúng mày không? Hay ít ra, chúng mày còn mun tao tiếp tc làm vua na không?”
Tp th dân chúng y đã tr thành mt, d dy và hoàn toàn câm nín khiến cho nhng ông vua bà quan an tâm đi dưới lá c Ch nghĩa xã hi mà cha m phương bc đang pht phơ phía trước.
Hơn ba triu đng viên cng vi gia đình thân tc ca h không phi là con s ít, nh bé trước 90 triu dân. H biết tp hp và sn sàng hy sinh cho quyn li gia đình. Đòi hi h nhng tâm tình dân tc là điu vượt sc và đôi khi l bch. Đng mi là ti thượng, không phi vì ch nghĩa cao c gì, ch đơn gin rng đng chính là nơi ban phát quyn hành, tài sn bt chính cho h. Đng cao hơn cha m, cao hơn mi th lnh knh khác và vì vy h tôn sùng và bo v đng tuyt đi.
Đng cng sn Vit Nam mnh và bn b đi theo con dường mà Đng cng sn Trung Quc vch ra t nhiu chc năm qua không gi h là con cháu ca phương Bc thì gi bng gì?
Phn còn li ca 90 triu con người y là ai? H tê lit ri sao?
Tê li
t còn có th châm cu, điu tr nhưng dng dưng thì vô phương. S dng dưng đang âm trong hu hết người Vit, t giàu ti nghèo. T trí thc ti thành phn ngu dt.
Hãy ra đường chn bt c người nào li hi phía trước có công an hay không? Gn 80 phn trăm người nói đúng. Thế nhưng khi hi giàn khoan HD 981 là gì thì cũng 80 phn trăm con người y nói sai. S đúng sai y cho biết mi sinh hot đi thường đu được đt dưới tâm lý tránh né đ an thân. Người dân tránh công an vì s giy pht. Người trí thc tránh nêu vn đ mà xã hi quan tâm vì s mt ch làm. Người thy tránh dy điu phi cho hc sinh vì s v ni cơm. Người nào cũng có ni s riêng và ni s y đã làm tê lit s phn kháng bình thường. Hi chng s hãi y lâu ngày biến dng thành tâm lý dng dưng vì mi quan tâm được coi là bt thường khi bn thân anh hay ch ta treo trong đu ni lo kinh tế trước mi lo âu khác, trong đó có c lòng yêu nước.
Nếu nghĩ rng quc hi là đi din cho người dân thì bc tranh ngh trường cho thy tâm lý cu an này không còn gì phi suy nghĩ. Gn 500 ông bà đi biu đu chy theo nhng đ tài vô b mà tránh nói chuyn ca Trung Quc xâm lược nước mình. Không, nói vy cũng oan. Có mt ông lên tiếng đy ch. Ông Trn Trng Nghĩa. Duy nht mt ông.
Mt ông so vi 500 có cnh báo cho đt nước điu gì không?
Không. Nó chng cnh báo gì c, nó ch nói lên mt điu: cha m làm điu gì không phi vi con cái thì chuyn nhn nhn không kêu la chính là vic thiên kinh đa nghĩa.
Điu quan trng nht, nếu Hà Ni tht s còn mt bà m khác mang tên Vit Nam thì hãy trông ch vào bà y. Vi điu kin duy nht bà m y không phi là Bà m Vit Nam anh hùng.
Ch có đng mi cn các bà m anh hùng. Đt nước ch cn s mt hình nh tht: hin lành, nhn ni và luôn thương yêu con cái. Bà m y s dn các con ca bà vượt khi s nô l, xâm lược ca Trung Quc như hàng trăm ln trước đây.
Khi bà m Vit Nam còn b giam lng bi quc hi và đng cng sn Vit Nam thì cha m Trung Quc có lên tiếng dy d cũng đng ly đó làm s gin d hay b lăng nhc.
Hãy hc cách đ yêu k thù nếu tâm lý an thân còn quá mnh trong mi con người Vit Nam.
Cánh Cò, Vit Nam 23/06/2014
*Ni dung bài viết không phn nh quan đim ca RFA.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Featured Post

Mỹ phát hiện camera ‘Made in USA’ nhưng ruột Trung Quốc trong căn cứ quân sự

---------- Forwarded message --------- From: Nhan NT < Date: Sat, Nov 9, 2019 at 11:59 AM Subject: Mỹ phát hiện camera ‘Made in US...

Popular Posts

Popular Posts