X

Thursday, May 8, 2014

Truyền thông Chúa Cứu Thế : Dấn thân vì tự do thông tin

 
Th hai 05 Tháng Năm 2014
Truyn thông Chúa Cu Thế : Dn thân vì t do thông tin

Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, phụ trách Truyền Thông Chúa Cứu Thế.
Linh mc Antôn Lê Ngc Thanh, ph trách Truyn Thông Chúa Cu Thế.
DR

Mc dù là trang thông tin ca mt nhà dòng, nhưng Truyền thông Chúa Cứu Thế hot đng như mt cơ quan báo chí thc th, cung cp không ch các thông tin v sinh hot tôn giáo, mà c nhng thông tin, bình lun v chính tr, xã hi, v đu tranh cho nhân quyn và dân ch Vit Nam.

Trong hai ngày 5 và 6/05/2014, ti tr s t chc UNESCO Paris s din ra mt hi ngh quc tế v t do thông tin trên thế gii. Trước đó, ngày 02/05, t chc này đã trao Gii t do báo chí thế gii UNESCO/Guillermo Cano 2014 cho nhà báo đc lp Th Nhĩ Kỳ Ahmet Sik, cũng là mt nhà đu tranh cho nhân quyn.

V phn t chc Phóng viên không biên gii nhân Ngày t do báo chí thế gii 03/05 ln đu tiên đã công b danh sách 100 người được tng danh hiu « Anh hùng Thông tin », gm nhng nhng nhà báo, blogger t nhiu nước đã góp phn thúc đy t do báo chí trên thế gii, bt chp nhng hy sinh, nhng truy bc, nhng đe da, thm chí bt chp nguy him đến tính mng.

Riêng Vit Nam có ba người được vinh danh « Anh hùng Thông tin », đó là nhà báo Phm Chí Dũng, blogger Trương Duy Nht và linh mc Lê Ngc Thanh. Phm Chí Dũng và Trương Duy Nht được nhiu người biết hơn, cha Lê Ngc Thanh thì ít ai nghe đến tên, nhưng trang thông tin mà v linh mc này ph trách thì ngày càng tr nên quen thuc vi cư dân mng đó là trang mng Truyn Thông Chúa Cu Thế, ca Dòng Chúa Cu Thế Vit Nam.

Mc dù là trang thông tin ca mt nhà dòng, nhưng Truyn thông Chúa Cu Thế hot đng như mt cơ quan báo chí thc th cung cp không ch các thông tin v sinh hot tôn giáo, mà c nhng thông tin, bình lun v chính tr, xã hi, v đu tranh cho nhân quyn và dân ch Vit Nam. Nói chung, bt chp vô s khó khăn, tr ngi trong mt đt nước mà báo chí tư nhân hoàn toàn b cm, Truyn Thông Chúa Cu Thế đã mnh dn dn thân vì t do báo chí.

Riêng linh mc Antôn Lê Ngc Thanh, mt trong ba người Vit Nam được Phóng viên không biên gii vinh danh là « Anh hùng Thông tin » được dòng Chúa Cu Thế Vit Nam giao ph trách trang Truyn thông Chúa Cu Thế, tr li phng vn RFI Vit ng ngày th tư tun trước 30/04/2014, đã rt khiêm tn khi nói v nhng đóng góp ca mình, nhưng t ra rt kiên quyết khi nói v vai trò ca truyn thông trong tình hình đt nước hin nay. Sau đây mi quý v nghe phn phng vn linh mc Lê Ngc Thanh :
Linh mục Lê Ngọc Thanh

04/05/2014

More


 RFI : Xin kính chào Cha Lê Ngc Thanh. Trước hết, RFI Vit ng xin chúc mng Cha va được Phóng viên không biên gii vinh danh là mt trong nhng « Anh hùng Thông tin » ? Cha có suy nghĩ thế nào khi thy là công vic truyn thông ca Cha by lâu nay đã được quc tế tha nhn ?

LM Lê Ngc Thanh : Thưa anh Thanh Phương, thưa quý v thính gi RFI, nhn được tin này tôi rt là vui và hnh phúc, bi vì mình được Phóng viên không biên gii, mt t chc có uy tín chuyên bo v các nhà báo và đu tranh cho t do báo chí trên thế gii, lit kê vào danh sách nhng người dn thân cho vic bo v t do báo chí, cùng vi anh Phm Chí Dũng và anh Trương Duy Nht.

Phm Chí Dũng và Trương Duy Nht là hai nhà báo có nhng đóng góp và đã tri qua nhà tù đ chng thc cho s dn thân ca h. Tôi thì chưa có « may mn » vào nhà tù như h, mc dù cũng b câu lưu, b gây khó khăn, b theo dõi, khi trc tiếp làm công vic thông tin. Các phóng viên ca tôi thường xuyên b cn tr hoc nhng hc viên ca tôi b bt gi, như các anh em phóng viên, hc viên ti Ngh An, Giáo phn Vinh mà trong thi gian va ri chúng ta đã kêu gi.

V vic tôi được vinh danh trong danh sách 100 « Người hùng Thông tin », đó là nh s yêu mến ca cng đng blogger, cng đng mng dành cho tôi, bi vì tôi biết rõ có nhiu anh em nhà báo lê dân và các anh ch em blogger, Facebooker dn thân, n lc hơn tôi rt nhiu và h xng đáng hơn tôi rt nhiu. Phn vinh danh ca tôi là dành cho c cng đng, như là mt li mi gi liên kết và dn thân cho mi người.

S dĩ tôi có nhiu thi gian hơn đ dn thân toàn tâm, toàn ý cho công vic truyn thông, đó là chính nhà dòng đã sp xếp cho tôi, vi cha Giám tnh, cha b trên và 300 tu sĩ đng đng sau ym tr cho tôi, cùng vi các nhân viên, các cng tác viên, các phóng viên ca tôi, đ cùng nhau làm nên mt hot đng truyn thông, đ đến hôm nay được t chc Phóng viên không biên gii chp nhn và công nhn giá tr đó. Tôi nghĩ rng đây là mt kết qu tp th, mà tôi là người được đng tên mà thôi.

RFI : Tuy chưa b tù, nhưng Cha cũng đã b câu lưu và gây khó d. Hình thc gây áp lc ca chính quyn đi vi nhng người làm công vic thông tin như Cha là như thế nào ?

LM Lê Ngc Thanh : Tht ra vic chúng tôi dn thân cho truyn thông là mt quyết đnh rt là mnh ca nhà dòng chúng tôi, đó là đng v phía người nghèo, loan báo Tin mng mt cách mi m cho người nghèo. Tc là loan báo Tin mng không phi là t bên trên hay t bên ngoài, nhưng phi nhp cuc vi người nghèo, đ loan báo t bên trong. T nguyên tc ca Công hi ca nhà dòng chúng tôi đt ra vào năm 2009, truyn thông ca chúng tôi cũng dn thân như vy.

Nhng gì đau kh ca người dân, như dân oan, nhng người b oan sai, nhng người b đi x bt công, b bt b mt cách bt hp pháp, đu là nhng đau kh ca chúng tôi và chúng tôi c gng chia s hết mc mà mình có th. Truyn thông ca chúng tôi nhm đến nhng điu đó không phi bi là vì chúng tôi mun « đi phó » vi Nhà nước. Đó không phi là s mng ca chúng tôi. Nhưng khi nào mà Nhà nước đi x t tế hơn vi người nghèo, nhng người b loi ra khi xã hi, thì khi đó chúng tôi s phn ng khác. Còn khi nào Nhà nước còn gia tăng đàn áp, thì chúng tôi còn tiếp tc đi theo dòng truyn thông đó và chúng tôi s đy mnh, vì đó là s mnh ca chúng tôi.
Chúng tôi nhn ra được rng, Chúa Kitô, đng mà chúng tôi phc v, đang trong nhng người nghèo mà chúng tôi đang theo đui.

RFI : Thưa Cha, Truyn thông Chúa Cu Thế trang mng đc lp, hot đng trong bi cnh mà Vit Nam chưa có báo chí tư nhân và chính quyn thì đưa ra ngày càng nhiu quy đnh, lut l hn chế gt gao t do thông tin. Làm thế nào mà Truyn thông Chúa Cu Thế có th tn ti đến ngày hôm nay ?

LM Lê Ngc Thanh : Đây là câu hi mà chúng tôi vn thường xuyên đt ra vi nhau, gia mt đt nước mà chính th tướng đã tuyên b là s không bao gi có báo chí tư nhân, nhưng hin nay chúng tôi vn tn ti vi nhng hot đng ca mình.

Tht ra, đng v mt con người thì h không bao gi mun chúng tôi hot đng. H gây khó đ điu, h tn công đ phá website ca chúng tôi, h gi b trên ca chúng tôi lên đ hch hi v giy phép. Chúng tôi phi chng minh rng nhng giy phép h đòi là bt hp pháp và chúng tôi không thuc quyn qun lý ca h.

Chúng tôi đã phi dùng nhiu cách thc t to cái tính hp pháp mang tính hiến đnh, quc tế đnh, mà h không được quyn tn công, thì chuyn sang đt tường la. Hin nay, tuy Truyn thông Chúa Cu Thế mt trang web có lượng đc gi tương đi cao, nhưng nếu h b tường la thì s lượng người đc có th tăng gp 5 ln hin nay. Hin nay, mi ngày chúng tôi có khong t 15 ngàn đến 20 ngàn người truy cp. Nếu h b tường la thì chúng tôi có th đt được 100 ngàn người/ngày.
Gn như tt c nhng phóng viên ca chúng tôi khi có mt các s kin thì h đu ngăn cn, thm chí bt b. Đc bit là tôi mi ln xut hin mt s kin nào cn đưa tin, ví d như phiên tòa sơ thm ca blogger Đinh Nht Uy, thì tôi ch va ngi xung mt quán cà phê, đ nói chuyn vi mt vài bn, ch chưa làm gì, thì h đã đến câu lưu tôi. 

Tc là h không cho chúng tôi tiếp cn thông tin đ đưa tin. Nhưng cám ơn Chúa vì khi h không cho chúng tôi đi thì chính nhng dân oan, nhng người có vn đ li tìm đến chúng tôi và trình bày cho chúng tôi. T nhng thông tin ban đu này, chúng tôi thm tra xem các thông tin đó chính xác đến mc đ nào và xác đnh cách thc mà chúng tôi trình bày. Đó là mt thách thc tht s đi vi nhà cm quyn trong nước.

Trong văn bn công khai, hin nay h cm nhân viên, công chc xem các trang như Dân Làm Báo hoc mt vài trang web ln, nhưng h vn không nhc đến trang http://www.chuacuuthe.com/, có l là h nghĩ rng không nhc như vy thì ít có người biết hơn.

Nhưng điu đó không có nghĩa là chúng tôi có th tn ti mt cách yên n, mà chúng tôi phi c gng đi đu đ tn ti vì đó là quyn hiến đnh, mà không có lut pháp nào, không có mt chính ph nào được vi phm Hiến pháp và chúng tôi nht quyết làm đến cùng điu đó.

RFI : Thưa Cha Lê Ngc Thanh, dưới tay Cha có c mt lot cng tác viên, thường xuyên có mt nhng đim nóng. Cha có nhn xét như thế nào v đng cơ thúc đy các cng tác viên này, mà đa s là các bn tr, tham gia vào công vic mà có th nói là khá nguy him này Vit Nam?

LM Lê Ngc Thanh : Chúng tôi quy t các bn tr nhit huyết đ dn thân cho hot đng truyn thông. Ban đu chúng tôi hun luyn h đ biết thế nào là mt nn truyn thông chân chính, ch không phi truyn thông đnh hướng, truyn thông công c. Ri chúng tôi hướng dn cho h nhng k năng cơ bn nht v viết bài, v quay phim, v chp hình. Ri vi nhng ai có th gn bó sâu hơn, chúng tôi bt đu dy viết nhng kch bn phóng s, biên tp phim và sn xut phim. Chúng tôi hun luyn khá k tng lĩnh vc riêng bit.

Toàn b nhng người đến vi chúng tôi đu có mt đim chung là nhit huyết phc v xã hi, phc v cng đng, phc v Giáo hi. Nhóm th nht là nhng người đã có công vic n đnh, mi tun ch rnh 2, 3, 5 hoc 8 tiếng đng h và h sn sàng cng hiến thi gian rnh đó. Chúng tôi bt đu hun luyn h và khơi lên tinh thn ca h. Mi tun chúng tôi có mt khóa hun luyn đ nuôi dưỡng tinh thn ca h, cũng như sa các li k thut cho nhau.

Nhóm th hai là nhng người tht s mun dn thân, sng chết vi truyn thông, thì chúng tôi đưa h vào hn mt h thng ca chúng tôi, như là nhng nhân viên, phóng viên ca chúng tôi, đ được hun luyn và dn thân.

Trước khi h đến vi chúng tôi, k c nhng người ch tham gia bán thi gian, tôi cũng nói rõ vi h, Vit Nam đây là mt công vic nguy him và chúng ta có th b gây khó d bt c lúc nào. Mun dn thân thì các bn hãy suy nghĩ v điu này.

 Nhng điu mà công ước quc tế đã quy đnh đó là điu mà Hiến pháp đã hiến đnh là quyn, thì chúng ta được quyn thc hin. Chúng ta thc hin như vy tc là làm đúng. 

Nhng ai gây khó khăn cho chúng ta, k c công lc thì đu là nhng người làm sai.

T nhng khng đnh đơn gin như vy, anh em bt đu xây dng ý thc rng mình làm vì cái đúng. Đc bit là nhng người dân oan, nhng người b mit th, b bc đãi, b tù đày, khi h nhn được nhng bn tin do chúng tôi ph biến, thì h vui, gia đình h vui, h thy bình. Chúng tôi thy rng hiu qu công vic ca chúng tôi là góp phn xây dng nim vui và bình an cho xã hi. Đó chính là đng lc thúc đy các bn tr tham gia.

Trong năm 2014, vào hè này, tuy chúng tôi chưa thông báo là có nhng khoá hun luyn truyn thông, nhưng bây gi đã có nhiu bn hi là khi nào có các khoá hun luyn thì thông báo cho biết đ h ghi danh ngay, vì thường chúng tôi gii hn v s lượng.

Cho nên, có th nói gn li : điu mà tr thành đng lc cho các bn tr, đó là h nhn ra rng mình có th đóng góp mt cách hu hiu và đúng đn nht cho xã hi qua lĩnh vc truyn thông.
RFI : Xin cám ơn Cha Lê Ngc Thanh.  __._,_.___


No comments:

Post a Comment

Thanks for watching

Featured Post

Mỹ phát hiện camera ‘Made in USA’ nhưng ruột Trung Quốc trong căn cứ quân sự

---------- Forwarded message --------- From: Nhan NT < Date: Sat, Nov 9, 2019 at 11:59 AM Subject: Mỹ phát hiện camera ‘Made in US...

Popular Posts

Popular Posts