X

Sunday, May 25, 2014

Mặt trận kinh tế cần áp dụng để làm suy yếu ngụy quyền cs Hà Nội.
From: CDVNHK
Date: Fri, 23 May 2014 23:42:34 -0400
Subject: Mặt trận kinh tế cần áp dụng để làm suy yếu ngụy quyền cs Hà Nội.

 

Thưa quý vị ,
Nhận được lời kêu gọi của Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Sơn, Cố Vấn của CD/NVQG/HK,
về mặt trận kinh tế cần áp dụng để làm suy yếu ngụy quyền cs Hà Nội.

Kính chuyễn để xin tùy nghi khai dụng, thực hiện và phổ biến rộng rãi.

Kính
Nguyễn Văn Tần - HTD
05/23/2014

               ***************************************************************************


From: <LeonNguyen
Date: 2014-05-23 17:39 GMT-04:00
Subject: Mat tran kinh te
To:


Thưa quý vị,
Vài ngày trước đây, tôi có dịp trình bày suy tư của tôi về một phương cách khả thi để chúng ta có thể đánh bại Cộng sản Việt Nam. 

Hôm nay, tôi xin khai triển ý nghĩ của tôi nhằm mục đích góp ý với quý vị trong việc đi tìm phương cách để đánh bại Công Sản Việt Nam.

Chúng tôi nhận định rằng chỉ có người dân trong nước mới có thể đánh đổ chánh quyền Cộng sản VN. 

Tập thể những người Hoa Kỳ gốc Việt Nam và tập thể những người Úc, Pháp gốc ViệtNam thì chỉ có thể yễm trợ cho những nổ lực của người dân trong nước mà thôi.
Đậc biệt thì chúng ta cần phát triển nỗ lực đánh bại Cộng Sản bằn phương thức kinh tế là mặt trận mà chúng ta có khả năng và có thực lực.

Theo thống kê của những nguồn đáng tin cậy thì hiện nay Tập thể người Hoa kỳ gốc Việt Nam và tập thể người Úc, người Pháp v.v. gốc Việt Nam đả tiếp tế trên mười tỹ bạc (10 billion US Dollars) cho Đảng CSVN dưới nhiều hình thức, trực tiếp hoặc gián tiếp.  Đặc biệt phải kể là: 
            Đem tiền về đầu tư ở Việt Nam là chúng ta tiếp tế ngoại tệ cho DCSVN.
Đi du lịch Việt Nam là chúng ta tiếp tế ngoại tệ cho DCSVN.
Gửi tiền cho thân nhên, bè bạn tại Việt Nam là chúng ta tiếp tế ngoại tệ cho DCSVN.

Mua sản phẩm “Made in ViệtNam” là chúng ta tiếp tế ngoại tệ cho DCSVN.
Nếu chúng ta cắt được đường tiệp tế đó thì chúng ta sẽ gây được ảnh hưởng dây chuyền.
Đảng CSVN sẽ bị túng quẩn,  Đảng phải tìm cách moi móc tài sản của người dân trong nước.
Vật giá sẽ leo thang. Tiện ích sẽ bị giảm thiểu.  Cuộc sống sẽ bị khó khăn.  Dân chúng sẽ phẫn nộ. 
Từ đó người dân sẽ oán thù Đảng CSVN. 
Người dân sẽ đứng lên đòi hỏi để thay đổi và lật đổ chính quyền. 

Trước đây Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương đã có trình bày những ý kiến nầy.  Một vị sỉ quan cấp tướng cũng có lời kêu gọi bà con để cắt nguồn tiếp tế ngoại tệ nầy.  Nhưng, những lời kêu gọi đó không được bà con đáp ứng. 

Con số ngọai tệ chui vào túi của Đảng CSVN tăng lên dần theo năm tháng.
Lần nầy chúng tôi muốn khai triển những lời kêu gọi trước đây, chúng tôi chỉ muốn kêu gọi đến lương tâm của mổi người trong quý vị mà thôi.

Bí quyết là mổi người trong Tập thể của chúng ta chỉ cần hứa với lương tâm của mình bốn điều:
a-      Không đem tiền về đầu tư tại ViệtNam.
b-      Không đi du lịch ViệtNam.
c-       Không gửi tiền về ViệtNam.
d-      Không mua sản phẩm sản xuất từ ViệtNam.
Khi đã tự hứa với lương tâm mình rồi tức là quý vị đã góp phần đắc lực để cắt giảm nguồn tiếp tế ngoại tệ cho Đảng CSVN. 

Sau đó, mổi khi quý vị có nảy ra một ý định đầu tư hoặc du lịch ViệtNam, v.v... thì lương tâm của quý vị sẽ bị cắn rức và lương tâm của quý vị sẽ là động lực ngăn cản để quý vị từ bỏ những ý định cung cấp ngoại tệ cho CSVN đó đi. 

Tôi tin rằng quý vị còn có lương tâm.  Hảy hứa với lương tâm mình đi nào.

Nguyễn Xuân Sơn
__


No comments:

Post a Comment

Thanks for watching

Featured Post

Mỹ phát hiện camera ‘Made in USA’ nhưng ruột Trung Quốc trong căn cứ quân sự

---------- Forwarded message --------- From: Nhan NT < Date: Sat, Nov 9, 2019 at 11:59 AM Subject: Mỹ phát hiện camera ‘Made in US...

Popular Posts

Popular Posts