X

Monday, May 19, 2014

Di tích loài đại khũng long (thuộc loại ăn cõ) vừa được tìm thấy tại Argentina (Nam Mỹ)


Di tích loài đại khũng long (thuộc loại ăn cõ) vừa được tìm thấy tại Argentina (Nam Mỹ) có hình của giống thằn lằn khỗng lồ với chiều cao 65 feet, dài 130 feet (+) và nặng 77 tấn (155,000 bảng Anh)

(zo máy Google zịch thuật) 


        
A technician poses next to a dinosaur fossil, thought to be a new species of Titanosaur, and likely to be the largest ever to roam the earth. The discovery was made in remote Chubut, Argentina, about 800 miles south of Buenos Aires.
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
(zo máy Google zịch thuật)

Cổ sinh vật học tại Argentina cho biết họ vừa phát hiện hóa thạch thuộc về loài khủng long lớn nhất được ghi nhận.
Trong suốt cuộc đời của nó, là loài mới của giống thằn lằn khỗng lồ có chiều cao 65 feet, dài 130 feet (+) và nặng 77 tấn (155,000 bảng Anh) .

" Với kích thước của các xương, mà vượt qua bất kỳ loài động vật khổng lồ được biết đến trước đây , loài khủng long mới là động vật lớn nhất hiện diện trên trái đất", các nhà nghiên cứu Tiến sĩ Jose Luis Carballido và Tiến sĩ Diego Pol nói với BBC.

Chiều dài to lớn của nó đã được trải ra trên một cái cổ dài và đuôi, với một hộp sọ tương đối nhỏ. Để đặt kích thước khổng lồ giống thằn lằn hộ mới được phát hiện trong bối cảnh , một T- Rex nặng khoảng 7 tấn .

Các hóa thạch đầu tiên được phát hiện bởi một người nông dân địa phương trong năm 2011 và đã được khai quật hoàn toàn bởi một nhóm nghiên cứu từ Bảo tàng cổ sinh vật học Egidio Feruglio do Carballido và Pol . Hóa thạch , lấy từ bảy Thằn lằn hộ pháp khác nhau, được mô tả như là những "điều kiện đáng chú ý . "

"Đứng với cổ của mình lên , đó là khoảng 20m cao - tương đương với một tòa nhà bảy tầng." Carballido nói.

Mặc dù kích thước áp đảo của nó, là giống thằn lằn hộ khổng lồ, thuộc nhóm sauropod lớn hơn của khủng long, được tin là đã được một động vật ăn cỏ , chuyển vùng qua những khu rừng của thời kỳ kỷ Phấn trắng khoảng 100 triệu năm trước.

"Đây là một kho tàng cổ sinh vật học thực sự , " Carbailido cho biết trong một tuyên bố .

Carballido và Pol cho biết trong việc lựa chọn tên cho loài mới được phát hiện , các nhà nghiên cứu muốn tôn vinh cả hai kích thước lịch sử của các hóa thạch mà còn là cộng đồng canh tác đầu tiên stumbled khi phần còn lại .

" Nó sẽ được đặt tên mô tả lộng lẫy và danh dự của mình để cả hai khu vực và các chủ trang trại người cảnh báo chúng tôi về việc phát hiện ra ", họ nói .

Đây là giống thằn lằn hộ lớn thứ hai tìm thấy vào năm 2014. Trở lại vào tháng Giêng, một nhóm các nhà khoa học phát hiện ra hóa thạch Pennsylvania thuộc datangi Yongjinglong trong cuộc khai quật ở Trung Quốc.

Carbaillido và Pol nói rằng 150 hóa thạch được tìm thấy ở gần với các loài khác , bao gồm cả động vật ăn thịt. Họ nói rằng các vị trí bất thường có nghĩa là những con khủng long có khả năng chết trong một dự thảo, hoặc là do mất nước hoặc sau khi bị mắc kẹt trong bùn .

"Nó giống như hai xe tải bán , cái khác , và tương đương với hơn 14 con voi châu Phi cùng trọng lượng , " Carballido nói. " Kích thước như vậy đặt trọng tâm vào mức độ mà những con vật này có thể phát triển . Đó là một kho tàng cổ sinh vật học thực sự", ông nói thêm.

Theo Eric Pfeiffer trên Twitter ( @ ericpfeiffer ) 

Paleontologists in Argentina say they recently discovered fossils belonging to the largest dinosaur on record. During its lifetime, the new species of titanosaur is believed to have stood 65-feet-tall, was more than 130-feet-long, and weighed 77 tons (155,000 pounds).

"Given the size of these bones, which surpass any of the previously known giant animals, the new dinosaur is the largest animal known that walked on Earth," researchers Dr. Jose Luis Carballido and Dr. Diego Pol told the BBC.

Its enormous length was spread out across a long neck and tail, with a relatively small skull. To put the  newly discovered titanosaur’s enormous size in context, a T-Rex weighed about 7 tons.

The fossils were first spotted by a local farm worker in 2011 and were fully excavated by a team from the Museum of Paleontology Egidio Feruglio led by Carballido and Pol. The fossils, taken from seven different titanosaurs, were described as being in “remarkable condition.”

"Standing with its neck up, it was about 20m high -- equal to a seven-story building." Carballido said.

Despite its overwhelming size, the giant titanosaur, belonging to the larger sauropod group of dinosaurs, is believed to have been a herbivore, roaming through the forests of the Cretaceous Period about 100 million years ago.

“This is a true paleontological treasure,” Carbailido said in a statement.

Carballido and Pol said in choosing a name for the newly discovered species, the researchers want to honor both the historic size of the fossils but also the farming community that first stumbled upon the remains.

"It will be named describing its magnificence and in honor to both the region and the farm owners who alerted us about the discovery," they said.

This was the second major titanosaur find in 2014. Back in January, a team of Pennsylvania scientists uncovered fossils belonging to the Yongjinglong datangi during an excavation in China.

Carbaillido and Pol say the 150 fossils were found in close proximity to other species, including carnivores. They say the unusual placement means the dinosaurs likely died in a draught, either due to dehydration or after getting stuck in the mud.

"It's like two semi trucks, one after another, and the equivalent of more than 14 African elephants together in weight," Carballido said. "Such dimensions put the focus on the extent to which these animals may have grown. It's a real paleontological treasure," he added.

Follow Eric Pfeiffer on Twitter (@ericpfeiffer)


       

__._,_.___

No comments:

Post a Comment

Thanks for watching

Featured Post

Mỹ phát hiện camera ‘Made in USA’ nhưng ruột Trung Quốc trong căn cứ quân sự

---------- Forwarded message --------- From: Nhan NT < Date: Sat, Nov 9, 2019 at 11:59 AM Subject: Mỹ phát hiện camera ‘Made in US...

Popular Posts

Popular Posts